Cấu Trúc So That Và Such That Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc so that và such that được hiểu với nghĩa quá… đến nỗi mà. Đây là một trong những dạng cấu trúc được sử dụng rất nhiều ở các bài kiểm tra, đề thi khác nhau.  Có rất nhiều bạn đã và đang học tiếng Anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi chưa hiểu rõ cách dùng, ứng dụng của dạng cấu trúc này trong từng tình huống, bài tập, đề thi… Hãy cùng Admin Edu tìm hiểu kiến thức về cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh qua bài viết này nhé!

1. Cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc so… that (quá… đến nỗi)

Cấu trúc so that trong tiếng Anh thông thường sẽ có 5 cách để kết hợp phổ biến dưới đây, hãy note lại cho bản thân để có thể ứng dụng ngay nào.

cấu trúc so that

a. Sử dụng với tính từ

S + be+ so + adj + that + S + V

 • She drank so much alcohol that she got drunk: Cô ta uống quá nhiều rượu đến nỗi bị say.

b. Sử dụng với trạng từ

S + V + so + adv + that + S + V

 • The storm passed so fast that it went by in three hour: Cơn bão qua nhanh đến nỗi nó chỉ đến trong ba giờ

c. Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều

S + V + so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

 • Marie has so many skirts that Marie spends much time choosing the suitable one: Marie có quá nhiều váy đến nỗi mất nhiều thời gian để chọn cái phù hợp.

d. Sử dụng với danh từ đếm được số ít

S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

 • It was so disappointing a result that we didn’t accept: Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi chúng tôi không thể chấp nhận được.

e. Sử dụng với danh từ không đếm được

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

John had so much money that he didn’t know what to do with it: John có quá nhiều tiền đến nỗi anh ta không biết làm gì với chúng

1.2. Cấu trúc such… that (quá… đến nỗi)

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

It was such a nice song that I listened it all day: Đó là một bài hát tuyệt vời đến nỗi khiến tôi nghe cả ngày.

2. Cách sử dụng cấu trúc such that và so that

cấu trúc so that

2.1. Với cấu trúc so that

– Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite… thì bỏ

– Với a lot of ,lots of thì phải đổi thành much, many

– Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề

 • She is very strong. She can lift the box => She is so strong that she can lift the box.
 • He drank a lot of beer. He became drunk => He drank so much beer that he became drunk.
 • Marie bought lots of books .She didn’t know where to put them => Marie bought so many books that she didn’t know where to put them.

2.2. Với cấu trúc such that

– Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite… thì bỏ

– Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)

– Nếu sau adj không có N thì lấy N ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ.

 • She is a very naughty girl. No one likes her => She is such a naughty girl that no one likes her.
 • The water is too hot. I can’t drink it => It is such hot water that I can’t drink it.
 • His voice is very soft. Everyone likes his => He has such a soft voice that everyone likes his.

Lưu ý: Nếu trước N có much hoặc many thì phải đổi chuyển a lot of.

 • He bought many skirts. He didn’t know where to put them => He bought such a lot of skirts that he didn’t know where to put them

3. Phân biệt cách dùng so that và so

So that và so đều là 2 từ được sử dụng nhằm để liên kết hoặc nối các mệnh đề trong câu với nhau. Thế nhưng, có khá nhiều bạn học ngoại ngữ thường bị nhầm lẫn về cách dùng cấu trúc so that và so khi đặt câu cũng như trong giao tiếp hàng ngày.

Hai dạng cấu trúc này có những điểm khác nhau, hãy cùng Step Up tìm hiểu về sự khác biệt này dưới đây nhé.

So that: nối 2 mệnh đề với nhau đề chỉ ra lý do, hay giải thích cho mệnh đề đứng ngay trước nó.

Ví dụ:

I came to my office early so that i could meet him.

(Tôi đã đến văn phòng sớm để tôi có thể gặp anh ta).

So: được dùng để nối 2 mệnh đề lại với nhau nhằm thể hiện kết quả của mệnh đề đứng trước nó.

Ví dụ:

He has some money, so he goes to restaurant.

Anh ta có được 1 khoảng tiền nên anh ta đi đến nhà hàng.

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy sự khác nhau giữa so that và so đó chính là: 1 cấu trúc để nối mệnh đề sau với mệnh đề trước và mệnh đề sau là kết quả của mệnh đề trước, cộng 1 từ là từ nói của về sau để chỉ lý do và làm rõ cho về trước nó.

4. Bài tập viết lại câu với so that và such that

Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa (sử dụng cấu trúc so that và such that

1) The garden is so large that it took us one hour to clean it.

=> It is….

2) The woman is so fool that no one took any notice of her.

=> She is….

3) The film is so long that they can’t broadcast it on this night.

=> It is….

4) The songs are so interesting that we have listen them many times.

=> They are….

5) The news was so bad that he burst into tears on hearing it.

=> It was….

6) The water was so hot that it turned my tongue.

=> It was….

7) There is so much wind that we can’t go out.

=> There is such….

8) The boy is so flabby that every calls him Stuffy.

=> He is….

9) The candy is so excellent that all the children want some more.

=> It is….

10) The weather was so warm that they had a walk out.

=> It was….

Đáp án

1)…  It is such a large garden that it took us one hour to clean it.

2)…  She is such a fool woman that no one took any notice of her.

3)… It is such a long film that they can’t broadcast it on this night.

4)… They are such interesting songs that we have listen them many times.

5)… It was such bad news that he burst into tears on hearing it.

6)…  It was such hot water that it turned my tongue.

7)… There is such a lot of wind  that we can’t go out.

8)…  He is such a flabby boy that every calls him Stuffy.

9)…  It is such excellent candy that all the children want some more.

10)…  It was such warm weather that they had a walk out.

Ngoài ra để học tốt và cải thiện một cách toàn diện về tiếng Anh của bản thân, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều hơn về từ vựng theo chủ đề để có thể sử dụng linh hoạt, đọc hiểu nội dung các bài viết trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập hiệu quả cùng Admin Edu