Dấu Hiệu Chia Hết Cho 5 – Toán Lớp 4

Bài dấu hiệu chia hết cho 5. Hôm trước chúng ta đã nhận biết được những số chia hết cho 2 rồi, vậy thì các số chia hết cho 5 sẽ có đặc điểm như nào nhỉ? Hôm nay Admin.edu sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé!

Dấu Hiệu Chia Hết Cho 5

1. Mục tiêu quan trọng

Kiến thức trọng tâm cần nhớ sau khi kết thúc bài học là:

  • Nhận biết được các số chia hết cho 5 hay không.
  • Áp dụng vào một số bài toán đố mẹo, giải toán có lời văn, cấu tạo số hoặc một số bài toán khó.

2. Lý thuyết cần nhớ Bài: Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ví dụ:

Các số 120; 135; 405; 1570; 9995;…. là các số chia hết cho 5.

Chú ý:

Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Ví dụ:

10 : 2 = 2 11 : 5 = 2 dư 1
40 : 5 = 8 42 : 5 = 8 dư 2

3. Bài tập

Câu 1:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553 :

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5 ?

Hướng dẫn:

a) Các số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Câu 2:

Các số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm :

a) 150 < …< 160.

b) 3575 < …< 3585.

c) 335 ; 340 ; 345 ; … ; …; 360.

Hướng dẫn:

a)150 < 155 < 160.

b) 3575 < 3580 < 3585.

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355; 360.

Câu 3:

Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Hướng dẫn:

Các số đó phải có tận cùng là 0, hoặc 5.

Đáp án : 570; 750 ; 705.

Câu 4:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Hướng dẫn:

Số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 ; 5.

Số chia hết cho 2 có cùng là 0 ; 2; 4; 6; 8.

a) Vậy số chia hết cho cả 2 và 5 phải tận cùng là 0.

Đáp án : 660; 3000.

b) Còn số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 tận cùng là 5.

Đáp án : 35; 945.

=> Kết luận: Những số chia hết cho cả 5 và 2 đều có tận cùng là 0 nên sẽ chia hết cho 10.

Câu 5:

Xác định 𝑥, biết 1025<𝑥<1035 và 𝑥 chia hết cho 5?

Hướng dẫn:

Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Do đó 345 (tận cùng là 5) chia hết cho 5.

Câu 5:

Tìm 𝑦 để số 4561chia hết cho 5 và tổng các chữ số của số đó nhỏ hơn 21.

Hướng dẫn:

Tổng các chữ số của số 4561y là: 4 + 5 + 6 + 1 + 𝑦 = 16 + 𝑦

Vì tổng các chữ số nhỏ hơn 21 nên 𝑦 chỉ có thể là 0;1;2;3;4.

Mặt khác, 4561ychia hết cho 5 nên 𝑦=0.

Vậy 𝑦=0 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có nhiều kiến thức về bài dấu hiệu chia hết cho 5 – Toán lớp 4. Chúc các em học tập thật tốt nhé!