Đề Thi Học Kì 2 Có Đáp Án – Toán Lớp 2

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới. Chúc các em có những bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2 chất lượng. Hãy cùng Admin.edu tìm hiểu Đề thi học kì 2 có đáp án này nhé.

Đề Thi Học Kì 2 Có Đáp Án

Đề số 1

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

Câu 2:

Kết quả của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

Câu 3:

Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

Câu 4:

Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

Câu 5:

1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

Câu 6:

Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

B. Phần tự luận

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

Câu 8:

Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Đáp án đề 1

A. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:

Số lớn nhất trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

Câu 2:

Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

Câu 3:

Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

Câu 4:

Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

D. 1000

Câu 5:

1km = …m?

D. 1000m

Câu 6:

Hình tứ giác bên có chu vi là:

A. 15cm

B. Phần tự luận

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Câu 8 :

Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn mỗi tổ có là:

32 : 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 8 bạn

Đề số 2

A. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 x 5 =

A. 9

B. 20

C. 25

D. 15 (mức 1)

Câu 2:

Kết quả của phép tính 0 x 2 =

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 0

D. x = 4 (mức 1)

Câu 3:

Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm (mức 2)

Câu 4:

Kết quả của phép tính: 30 + 4 x 5 =

A. 16

B. 26

C. 50

D. 30 (mức 3)

Câu 5:

Số 203 đọc là:

A. Hai không ba

B. Hai mươi ba

C. Hai trăm linh ba

D. Ba không hai (mức 1)

Câu 6:

Số? (M2)

1m = …..cm

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

B. Tự luận

Câu 7 :

Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650 (mức 2)

Câu 8:

Tìm x:

a) 5 x X = 25

b) x: 4 = 4 (mức 2)

Câu 9:

Cuộn dây điện xanh dài 325 m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?

Câu 10 :

Nam có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Đáp án Đề số 2

A.Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:

1B; 2C; 3A; 4C; 5C; 6C;

B. Tự luận

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650

Câu 8:

Tìm x:

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

X = 25 : 5 x = 4 x 4

X = 5 x = 16

Câu 9:

Cuộn dây điện màu đỏ dài là:

325 – 112 = 213 (m)

Đáp số: 213 m

Câu 10:

Số chiếc kẹọ mỗi người có là:

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Đáp số: 4 cái kẹo.

Trên đây là những đề thi học kì 2 có đáp án – Toán Lớp 2 . Mong là những thông tin trên của Admin.edu sẽ giúp phụ huynh và trẻ nhỏ có thêm cơ hội được rèn luyện và trải nghiệm với các dạng bài tập khác nhau.