Ôn Tập Về Phép Cộng Và Phép Trừ – Toán Lớp 2

Admin.edu sưu tầm và biên soạn giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài ôn tập về phép cộng và phép trừ. Mời các em cùng tham khảo nhé.

Ôn Tập Về Phép Cộng Và Phép Trừ

Bài 1: Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 – 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 – 400 =

90 – 30 =                        60 – 10 =                          500 + 300 =

80 – 70 =                        50 + 40 =                          700 – 400 =

Bài 2: Tính:

Bài 3:

Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4:

Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Bài 5:

Ghép các thẻ thích hợp:

 

Lời giải:

Bài 1:

30 + 50 = 80                70 – 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 – 400 = 200

90 – 30 = 60                 60 – 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 – 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 – 400 = 300

Bài 2:

Bài 3:

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 – 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l

Bài 5:

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ, mỗi hình vuông lớn gồm 100 hình lập phương nhỏ, mỗi cột dọc gồm 10 hình lập phương nhỏ.

– Nối các số với hình vẽ, cách đọc và số trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

 

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các các em học sinh quý thầy cô sẽ có nhiều kiên thức tham khảo bài ôn tập về phép cộng và phép trừ toán lớp 2. Chúc các em học tập thật tốt nhé.