Tag: slide zoom

Hiệu Ứng Zoom Trong…

Có thể thấy PowerPonint chắc chắn là 1 công cụ không thể thiếu có các thầy cô, diễn giả,…