Tag: thi hien tai don

Thì Hiện Tại Đơn…

Thì hiện tại đơn là thì được sử dụng để diễn tả một thói quen/hành động lặp đi lặp…