Tag: thi hien tai tiep dien

Thì Hiện Tại Tiếp…

Là một trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) thường…