Tag: thi qua khu hoan thanh

Thì Quá Khứ Hoàn…

Trong tiếng Anh, thì quá khứ hoàn thành thường hay bị nhầm lẫn với quá khứ đơn do đó…