Tag: tính chất của oxit

Tính Chất Hóa Học…

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng nghe đến từ oxit nhưng lại rất ít người biết…