Tag: Transitions trong powerpoint

Cách Dùng Hiệu Ứng…

Làm Powerpoint đẹp để thuyết trình chắc hẳn đã không còn quá lạ lẫm với các bạn, đặc biệt là…

Transitions Trong PowerPoint: Hướng…

Biết tận dụng các hiệu ứng chuyển slide (transitions) trong PowerPoint sẽ tạo ra được một mạch dẫn thông…