Cách Ẩn Hoặc Hiển Thị Hàng Loạt Ảnh Trong Tài Liệu Word

Rate this post

Nếu bạn nhận được một tài liệu với rất nhiều hình ảnh được chèn vào. Tuy nhiên bạn thấy rằng việc có quá nhiều hình ảnh sẽ khiến bạn mất tập trung và không thể đọc hết các nội dung văn bản. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp dưới đây để ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word khi cần.

Hướng dẫn dưới đây được thực hiên trên máy tính sử dụng hệ điều hành Window 10, phiên bản phần mềm Word 2016, bạn có thể thực hiện tương tự trên các hệ điều hành và phiên bản word khác.

1. Cách ẩn hàng loạt ảnh

Để giảm sự gián đoạn cũng như tăng tốc độ điều hướng, bạn có thể sử dụng các cách sau để ẩn hàng loạt ảnh trong tài liệu Word.

1.1. Phương pháp 1: Thay đổi trong cài đặt Word

Trong ví dụ này có một tệp tài liệu Word có 2 hình ảnh. Trong đó ảnh đầu tiên (bên trái) cài đặt ở kiểu gói “In line with text” trong khi cái còn lại bên phải là “Tight”. Để ẩn các tệp tin ảnh, bạn thực hiện như sau:

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Bước 1: Trong tài liệu Word cần ẩn ảnh, truy cập vào menu “File”.

Bước 2: Trong menu xổ xuống chọng tùy chọn “Options” để kích hoạt hộp thoại “Word Options”.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Bước 3: Trong hộp thoại hiển thị, chọn tùy chọn “Advanced” ở cột bên trái.

Bước 4: Tiếp theo, cuộn xuống phía dưới đến mục “Show document content” ở bên phải, bạn kích vào tùy chọn “Show picture placeholders” và bỏ tùy chọn “Show drawings and text boxes on screen”.

Bước 5: Cuối cùng, bấm nút “OK”.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Bây giờ bạn có thể thấy hình ảnh ở kiểu “In line with text” được chuyển đổi thành hộp khung và hình thứ hai bên cạnh là ẩn hoàn toàn.

1.2. Phương pháp 2: Sử dụng mã Macro

Bước 1: Để bắt đầu, hãy chọn thẻ “Developer” và sau đó nhấp vào nút “Visual Basic” để mở trình chỉnh sửa VBA. Hoặc cũng có thể thực hiện bằng cách nhấn tổ hợp phím “Alt + F11”.

Bước 2: Tiếp theo kích chọn mục “Normal” bên trái ở dưới khung Project Normal.

Bước 3: Sau đó truy cập vào menu “Insert” và chọn tùy chọn “Module” trong menu xổ xuống.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Bước 4: Nhập đoạn mã dưới đây vào khung trống bên phải.

Sub HideAllPictures()
Dim nResponse As Integer
nResponse = MsgBox(“Do you want to hide all pictures?”, 4, “Hide pictures”)
If nResponse = 6 Then
With ActiveWindow.View
If .ShowPicturePlaceHolders = False Or .ShowDrawings = True Then
.ShowPicturePlaceHolders = True
.ShowDrawings = False
Else
MsgBox (“All pictures have been hided.”)
End If
End With
End If
End Sub

Bước 5: Cuối cùng bấm nút “Run”.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Bước 6: Bây giờ sẽ có một hộp thông báo sẽ hiển thị. Bấm nút “Yes” để ẩn tất cả các hình ảnh có trong tệp tin Word.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Nếu bạn thường xuyên nhận được tài liệu chứa nhiều ảnh, bạn cũng có thể cân nhắc thay đổi lệnh “Sub HideAllPictures ()” thành “Sub AutoOpen”. Sau đó, trong tương lai khi bạn mở một tệp có ảnh, thì mã Macro đó sẽ tự động chạy.

2. Cách hình ảnh hiển thị ảnh hàng loạt

2.1. Phương pháp 1: Hoàn tác các thay đổi trong Word

Bước 1: Sử dụng cách tương tự để mở hộp thoại “Word Options” trước.

Bước 2: Tương tự, kích tùy chọn “Advanced”, giờ bạn chỉ cần kích bỏ tùy chọn “Show picture placeholders” và kích vào tùy chọn “Show drawings and text boxes on screen”.

Bước 3: Cuối cùng, bấm vào nút “OK”.

2.2. Phương pháp 2: Chạy mã VBA

Lặp lại 4 bước đầu tiên trong Sử dụng mã Macro ở trên. Nhưng thay thế bằng đoạn mã dưới đây:

Sub ShowAllPictures()
Dim nResponse As Integer
nResponse = MsgBox(“Do you want to show all pictures?”, 4, “Show pictures”)
If nResponse = 6 Then
With ActiveWindow.View
If .ShowPicturePlaceHolders = True Or .ShowDrawings = False Then
.ShowPicturePlaceHolders = False
.ShowDrawings = True
Else
MsgBox (“No picture is hided.”)
End If
End With
End If
End Sub

Sau đó bấm nút “Run”.

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word

Trong hộp thông báo bật lên, bấm nút “Yes” để bắt đầu hiển thị tất cả ảnh có trong tệp tài liệu Word.

Vì hành động ẩn tất cả ảnh có thể ảnh hưởng đến mọi tệp trong tương lai, bạn có thể thay đổi “Sub ShowAlPictures ()” thành “Sub AutoClose ()” trong đoạn mã trên. Sau đó, mỗi khi đóng tài liệu, một hộp thoại sẽ hiển thị nhắc bạn về việc hiển thị các hình ảnh ẩn.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách ẩn hoặc hiển thị hàng loạt ảnh trong tài liệu Word. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho công việc của bạn, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc bạn thành công!