Hàm Căn Bậc 2 Trong Excel: Cách Sử Dụng Hàm Hàm Căn Bậc 2, Hướng Dẫn Chi Tiết

Rate this post

Hàm SQRT là một hàm cơ bản trong Excel, được sử dụng để tính toán căn bậc 2 của một số. Mời bạn tìm hiểu về cách sử dụng hàm SQRT trong bài viết sau của Office Whyvn nhé.

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể áp dụng tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

1. Công thức hàm SQRT – Căn bậc hai trong Excel

Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số dương. SQRT là viết tắt của từ “Square root” nghĩa là căn bậc 2 trong tiếng Anh.

Công thức của hàm SQRT là:

Cú pháp: =SQRT(number)

Trong đó: number là số hoặc tham chiếu đến một ô chứa dữ liệu dạng số.

 

2. Ví dụ minh họa

Đầu tiên là ví dụ sử dụng hàm SQRT để trả về căn bậc 2 của một số. Trong hình dưới, ta sử dụng hàm SQRT để tính căn bậc 2 của 16, 32

Tiếp theo là ví dụ sử dụng hàm SQRT để trả về căn bậc 2 của ô chứa dữ liệu dạng số. Trong hình dưới, ta sử dụng hàm SQRT để tính căn bậc 2 của các ô từ B3 đến B7.

3. Lỗi thường gặp của hàm SQRT

Theo toán học, ta sẽ không thể lấy căn bậc 2 của số âm. Vì vậy, nếu number là số âm, hàm SQRT trả về giá trị lỗi #NUM!.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm ABS để lấy giá trị tuyệt đối của số đó hoặc sử dụng hàm IFERROR để thay giá trị lỗi #NUM! thành một giá trị khác.

Cách dùng hàm ABS cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt hàm ABS trước number trong công thức hàm SQRT:

=SQRT(ABS(number))

 

Trên đây là bài viết chia sẻ cách dùng hàm SQRT để tính toán trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm căn bậc 2 SQRT cho công việc của mình.