Một Số Chức Năng Của SmartArt Trong Word

Rate this post

Từ phiên bản Microsoft Word 2007 trở lên, chúng ta có một công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc vẽ các dạng: Biểu đồ, sơ đồ, vòng tuần hoàn, phân cấp bậc… Các dạng SmartArt trong Word này chúng ta thường gặp phải trong công việc như:

  • Sơ đồ tổ chức của công ty
  • Quy trình làm việc của một bộ phận
  • Vòng đời của một sản phẩm
  • Mức độ ưu tiên của các nhu cầu
  • Trình tự, tiến độ thực hiện công việc…

Sau đây Admin Edu sẽ cùng bạn tìm hiểu về các chức năng này nhé

Bài viết được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows với phiên bản Word 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Word 2007, 2010, 2013, 2019 và trên MacOS với thao tác tương tự.

1. Cách mở chức năng SmartArt:

Tại Tab Insert, chúng ta bấm vào công cụ SmartArt như hình sau để mở cửa sổ SmartArt:

2. Tìm hiểu các chức năng trong SmartArt:

2.1. All = Tất cả các dạng

Đây là dạng mặc định trong SmartArt. Ở đây ta có thể tìm thấy tất cả các dạng SmartArt đang có.

Với dạng này sẽ giúp chúng ta chọn được dạng ưng ý nếu chưa biết rõ chủ đề.

2.2. List = Theo danh sách

Các cấu trúc dạng List thường gặp như:

  • Danh bạ
  • Danh mục
  • Gáy của tập tài liệu
  • Danh sách chọn…

2.3.Process = Quá trình

Dạng Art này phù hợp với các dạng biểu đồ tiến độ, biểu diễn trình tự, hoặc các công đoạn

2.4. Cycle = Vòng tròn

Dạng này thường dùng để biểu diễn các quá trình theo vòng, hoặc các thành phần trong một sản phẩm, quy trình, hoặc vẽ các dạng biểu đồ hình tròn

2.5. Hierachy = Hệ thống cấp bậc

Dạng này thường biểu diễn các nội dung về: Sơ đồ tổ chức, cây thư mục, mục lục…

2.6. Relations = Mối quan hệ

Dùng cho các đối tượng có mối quan hệ với nhau, ví dụ như quan hệ phụ thuộc trước – sau, quan hệ bao bọc, cùng chiều, ngược chiều, quan hệ tương hỗ…

2.7. Matrix = Ma trận

2.8. Pyramid = Kim tự tháp

2.9. Picture = Hình ảnh

Ở dạng này chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng ảnh : Giới thiệu về cá nhân, giới thiệu về công ty, hoặc giới thiệu về vấn đề gì đó mà sử dụng nhiều đến hình ảnh

Trên đây là cách và một số định dạng SmartArt trong Word mà bạn cần biết. Để tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng SmartArt trong Word bạn hãy tham khảo bài viết SmartArt Trong Word: Cách Dùng SmartArt, Hướng Dẫn Chi Tiết